SmartOil jest uniwersalnym produktem, będącym kompozycją krzemianowo-ceramiczną. Może być stosowany w różnych typach środków transportu, w rolnictwie, w różnych rodzajach produkcji przemysłowej oraz w budownictwie. Za pomocą SmartOil można nie tylko zapobiegać zużyciu urządzeń, ale i regenerować zużyte w wyniku tarcia części.

SmartOil jest dodatkiem do smarów, tak zwanym geomodyfikatorem tarcia. Takie produkty jak SmartOil nazywane są jeszcze domieszkami do smarów. Ten produkt jest wytwarzany w dwóch postaciach ? w zestalonej oraz płynnej. Stosowanie SmartOil znacznie poprawia mechaniczne charakterystyki części maszyn, a także regeneruje zużyte części. Odbywa się to dzięki tworzeniu się w strefach kontaktu par trących warstwy organometalicznej w postaci ciekłego monokryształu.

Zaletą SmartOil jest jego kompatybilność ze wszystkimi istniejącymi rodzajami olejów i smarów. Posiada on także doskonałe właściwości czyszczące, co jest bardzo ważne dla silników spalinowych, ponieważ w trakcie długotrwałego użytkowania gromadzą się w nich zanieczyszczenia smoliste, plamy lakowe oraz nagar, uniemożliwiające poprawną pracę silnika.

Pragniemy zaznaczyć, że SmartOil jest dodawany do środków smarnych, stosowanych w konkretnym mechanizmie, a regeneracja samego mechanizmu odbywa się w trakcie zwykłego procesu użytkowania. W trakcie użytkowania jest także dokonywana profilaktyka mechanizmu i części uzyskują w takim przypadku dodatkową trwałość.

Technologia SmartOil jest bardzo szeroko stosowana w transporcie samochodowym. W wyniku działania tego dodatku odbywa się tak zwana ?kuracja? powierzchni, rozmaitych rys oraz chropowatości silnika. SmartOil może być stosowany w silnikach wszystkich samochodów ? wysokoprężnych z turbodoładowaniem, wysokoprężnych, gazowych oraz zwykłych benzynowych.

W przypadku konieczności części, potraktowane SmartOil, mogą zostać poddane różnym operacjom mechanicznym ? szlifowaniu, wytaczaniu i in. Podczas stosowania SmartOil zmniejsza się zużycie paliwa, zwiększa się okres użytkowania części oraz regenerują się zużyte mechanizmy.

Technologia SmartOil ?silnik bez oleju" została wpisana do Księgi Rekordów Ginessa za możliwość przebiegu samochodu na odległość 1060 km bez oleju w silniku, a także zwyciężyła w wielu konkursach oraz umożliwia pracę silnika bez oleju powyżej 20 godzin. Nasze autocentrum ?Multicars? już od wielu lat skutecznie stosuje właśnie tę technologię w celu profilaktyki oraz regeneracji części samochodowych naszych klientów.

Stosowanie produktów SmartOil jest oparte na wykorzystaniu zestawów trybotechnicznych, środków regenerujących zużyte powierzchnie trące mechanizmów (renowatorów) jako dodatków do środków smarnych.

Zestawy trybotechniczne SmartOil

Zestawy trybotechniczne SmartOil są to renowatory, w tym przypadku, nanomodyfikatory tarcia, krzemianowo-fulerenowe zestawy, stosowane jako dodatki do smarów i olejów (domieszki do olejów). Ze względu na obecność w tych dodatkach naturalnych minerałów, należą one do grupy geomodyfikatorów tarcia.
Zasada działania zestawów SmartOil

Na powierzchniach par trących, zawierających żelazo (stal, żeliwo), pod działaniem wydzielanej energii, podczas działania dodatku SmartOil (domieszki do silnika, skrzyni biegów itd.) tworzy się warstwa węglowo-metalowo-ceramiczna. Tworzenie się tej warstwy odbywa się w kilka etapów:

Fizyko-chemiczne oczyszczanie powierzchni mechanizmów, agregatów (silnik, układy napędowe i in.), do których za pomocą oleju trafia zestaw SmartOil.
Nasycenie powierzchni trących składnikami zestawu SmartOil.
Reakcja chemiczna z utworzeniem się warstwy węglowo-metalowo-ceramicznej.

Utworzona warstwa obniża tarcie oraz zwiększa odporność na zużycie kontaktujących par, co umożliwia (bez zatrzymywania pracy urządzeń) regenerację zużytych mechanizmów, zwiększa okres pomiędzy ich naprawami, oszczędza zasoby energetyczne (produkty naftowe, energię elektryczną, gaz), przy tym obniża poziom wibracji i szumu, zapewnia stabilną pracę urządzeń w warunkach zapylenia, wymywania smarów, w agresywnym środowisku oraz w wysokich temperaturach.
Podstawowe możliwości stosowania dodatków SmartOil

Środki transportu:

silniki spalinowe wszystkich typów;
układy napędowe (skrzynie biegów, zwolnice, skrzynie rozdzielcze);
zespoły jezdne (łożyska piast kół, przeguby równych prędkości kątowych, przeguby kulowe, wpusty i in.);
osprzęt paliwowy silników wysokoprężnych (wysokociśnieniowe pompy paliwowe, wtryskiwacze).

Urządzenia przemysłowe:

sprężarki tłokowe (cylindry, pierścienie, mechanizm korbowy), śrubowe (robocze powierzchnie par śrubowych, łożyska par śrubowych), sprężarki promieniowe łożyska roboczych wirników odśrodkowych, robocze powierzchnie przekładni zwiększającej);
pompy, wentylatory, dmuchawy, ssawy (podzespoły łożyskowe);
reduktory wszystkich typów, sprzęgła zębate, trzpienie (robocze powierzchnie sprzężeń zębatych) i in.;
łożyska ślizgowe i toczne dowolnych urządzeń wielkogabarytowych;
układy hydrauliczne (pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, armatura odcinająca i regulująca).

Maszyny rolnicze:

wszystkie podzespoły odnoszące się do środków transportowych;
układy napędowe, związane z wykonaniem operacji technologicznych (orka, siew, pokos, młocka i in.);
układy hydrauliczne;
podwieszany i doczepiany sprzęt.

Podstawowe wskaźniki dotyczące stosowania dodatków SmartOil:

2-3 krotne zwiększenie okresu użytkowania mechanizmów;
obniżenie zużycie zasobów energetycznych do 15%;
obniżenie poziomu wibracji;
obniżenie poziomu szumu;
obniżenie poziomu emisji substancji szkodliwych w produktach spalania paliwa.

Oczyszczające oraz aktywujące dodatki SmartOil do paliwa

Do tych dodatków należy odkoksowywacz silnika oraz oczyszczacze układów paliwowych silników benzynowych i wysokoprężnych. Bazą tych dodatków są nanokatalizatory spalania EDIAL, które zaczynają działać (aktywować paliwo) zaczynając od procesów przedpłomiennych, w wysokich temperaturach paliwa powyżej 80 ??. W niższych temperaturach paliwa nanokatalizatory nie aktywują się, więc nie rozpuszczają i nie zwiększają zanieczyszczenia w baku paliwowym.

Odkoksowywacz jest stosowany zarówno do silników benzynowych, jak i do wysokoprężnych i jest przeznaczony do usuwania sadzy w grupie tłokowo-cylindrowej oraz układzie wydechowym. Przy tym odbywa się czyszczenie od nagaru, koksu, laków, oraz in. zanieczyszczeń smolistych pierścieni tłokowych rowków pierścieniowych na tłokach, komór spalania (denka tłoków, sklepienie i ścianki komory spalania), elementów świec zapłonowych i żarowych wystających do komory spalania, wtryskiwaczy i iniektorów, zaworów. Elementy układu wydechowego również są oczyszczane od zanieczyszczeń smolistych. Przy tym jest oczyszczany i regenerowany katalizator dopalania gazów wydechowych. Zastosowanie odkoksowywacza:

przywraca ruchomość pierścieni tłokowych;
usuwa ?czerwony nalot? na świecach zapłonowych;
usuwa koks z rozpylaczy wtryskiwaczy;
usuwa detonację w silniku;
obniża 1,5-3 razy toksyczność wydechu;
zwiększa okres użytkowania katalizatora dopalania;
ułatwia zimowy rozruch oraz obniża emisję szaroniebieskiego dymu;
poprawia się dynamika samochodu.

Aktywatory paliwa (aktywne oczyszczanie układu paliwowego), osobno dla benzyny i osobno dla oleju napędowego. Zestaw aktywatorów składa się z kompletu czyszczących domieszek do paliwa oraz aktywatora ukierunkowanego spalania paliwa ?????. Aktywatory są przeznaczone do oczyszczania osprzętu paliwowego silnika benzynowego lub wysokoprężnego, przy tym aktywnie oczyszczają układy paliwowe silników, począwszy od pompy paliwowej do komory spalania włącznie. Podstawowa zasada działania aktywatorów polega na rozszczepianiu długich łańcuchów molekuł węglowodorów, z których składa się paliwo, oraz jego aktywacji, co prowadzi do pełniejszego spalania. Dzięki temu aktywatory znacznie poprawiają samo paliwo, co umożliwia użytkowanie silników bez pogarszania podstawowych parametrów, nawet podczas stosowania paliwa, niezgodnego z współczesnymi wymaganiami.

Stosowanie aktywatorów umożliwia:

utrzymanie w czystości roboczych elementów gaźników, iniektorów benzynowych, wysokociśnieniowych pomp paliwowych, pomp-wtryskiwaczy, układów Common rail, wtryskiwaczy oleju napędowego i in. zapewnia całkowite spalanie paliwa, nawet paliwa gorszej jakości; zwiększa sprawność oraz moc silnika, w skutek czego poprawia się dynamika samochodu; oszczędza paliwo do 8%; zmniejsza emisję ?O, ??, ??2.

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWO MOGĄ:

zapoznać się z doświadczeniem stosowania dodatków do olejów SmartOil w przemyśle, rolnictwie oraz transporcie;zapoznać się z ceną na produkty, porównać z cenami podobnych produktów, nabyć w sklepie internetowym lub wybrać punkt, gdzie można to zrobić; wyrazić swoją opinię lub uwagę krytyczną, które możemy wykorzystać w dalszym procesie doskonalenia dodatków do olejów SmartOil.

Jeżeli w silniku Państwa samochodu wzrosło zużycie oleju, silnik ?zadymił?, ?odezwały się? kompensatory hydrauliczne, spadła moc i wzrosło zużycie paliwa, to może pomóc sprawdzony dodatek do oleju SmartOil. Jeżeli wzrósł poziom hałasu w skrzyni biegów lub zwolnicy, w tym przypadku też może pomóc SmartOil. SmartOil jest niezastąpionym środkiem i w przypadku szumu w przegubach równych prędkości kątowych i łożyskach, w których jest stosowany SmartOil w postaci plastycznych smarów.

LEPSZA PROFILAKTYKA I REGENERACJA NIŻ REMONT KAPITALNY!

Co do zasady działania zestawy trybotechniczne SmartOil nie są domieszką lub dodatkiem do środków smarnych, ponieważ nie poprawiają parametrów tych środków, a bezpośrednio współdziałają z metalowymi powierzchniami stref kontaktu (powierzchniami tarcia) zespołów i mechanizmów.

Zestawy trybotechniczne SmartOil pomagają układowi ?para tarcia? osiągnąć nowy jakościowy poziom bilansu energetycznego. SmartOil jest katalizatorem lub inicjatorem procesów adaptacji układu ?para tarcia ? smar?.

Chemia samochodowa SmartOil sprzyja formowaniu nowej struktury powierzchni tarcia na bazie sieci krystalicznej metalu. Podczas pracy podzespołu tarcia w obecności SmartOil odbywa się stopniowe sukcesywne zwiększanie się ilości warstw na poziomie atomowym. Właśnie dlatego technologię SmartOil można nazwać nanotechnologią.

Parametry sformowanej struktury (grubość, porowatość, mikrotwardość, zdolność utrzymywania środka smarnego) są określane warunkami pracy podzespołu tarcia.

FORMOWANIE WARSTWY

Proces formowania struktury (warstwy) ochronnej po dodaniu zestawów trybotechnicznych SmartOil do podzespołów trących można (umownie) podzielić na 3 etapy:

1 etap ? przygotowanie powierzchni ? oczyszczenie zdeformowanej w trakcie użytkowania powierzchniowej warstwy par trących ultra cienkim miękkim ścierniwem, wchodzącym w skład SmartOil,;
2 etap ? formowanie struktury (warstwy) ochronnej ? utworzenie na przygotowanej powierzchni metalu (stali, żeliwa) nowych warstw o krystalicznej strukturze, będącej przedłużeniem metalowego podłoża trących się elementów. Ochronna struktura narasta w trybie ?warstwa za warstwą?. Materiałem do budowy ochronnej warstwy jest żelazo, znajdujące się w oleju smarowym w postaci ubocznego ?produktu? zużycia, a także substancje, wchodzące w skład SmartOil.
3 etap ? dynamiczna regulacja ochronnej warstwy ? utrzymanie ochronnej warstwy w takich parametrach, które są niezbędne układowi tarcia do optymalnego stanu energetycznego w konkretnym trybie. Do takich parametrów należą: grubość warstwy, porowatość, stopień pofałdowania, mikrotwardość, chropowatość itd. Przy tym, obecność w środku smarnym nawet nieznacznej ilości zestawu trybotechniczego SmartOil przyczynia się do dynamicznej (adaptacyjnej) samoregulacji parametrów warstwy ochronnej. Na tym etapie proces zużycia kontaktujących się powierzchni tarcia praktycznie nie występuje, ponieważ warstwa ochronna posiada podwyższoną zdolność utrzymywania środka smarnego i graniczny tryb tarcia przesuwa się w stronę trybu hydrodynamicznego, przy którym zużycie jest minimalne.Strona wykorzystuje Cookies. Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ [akceptuję - zamknij]